Przygotowanie podłoża pod garaż

Przygotowując stabilne podłoże pod garaż, można skorzystać z przedstawionych poniżej rozwiązań:

Betonowe bloczki

Korzystając z tej metody należy ustawić płyty betonowe (30×30 cm bądź 50×50 cm) typu: płyty chodnikowe lub trelinka z przodu garażu, na środku i na końcu. Bloczki betonowe powinny zostać ułożone na odpowiednio utwardzonej powierzchni.

Wylewka

Drugim rozwiązaniem jest przygotowanie wylewki betonowej o wymiarach odpowiednich do wymiarów zamawianego garażu (najlepiej powiększonej o ok. 20 cm w stosunku do jego finalnych wymiarów). Wylewka gwarantuje największą stabilność zamontowanego garażu.

Fundamenty

Trzecią metodą jest przygotowanie fundamentu betonowego, który powinien być dostosowany do rozmiarów garażu.

Bez względu na wybór metody, teren garażu powinien być wyrównany oraz wypoziomowany!
UWAGA! Przygotowanie podłoża pod garaż leży po stronie klienta!