Instrukcja użytkowania konstrukcji

WARUNKI UŻYTKOWANIA ORAZ EKSPLOATACJI KONSTRUKCJI STALOWYCH

 1. Klient we własnym zakresie zobowiązany jest do przygotowania podłoża (w tym jego wyrównania i wypoziomowania) przed przyjazdem montażystów. Za przygotowany teren pod zabudowę producent nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Po zakończonej usłudze montażu konstrukcji – Klient zobowiązany jest do należytego przykotwiczenia produktu do podłoża we własnym zakresie, za co bierze pełną odpowiedzialność. Firma Damari nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie.
 3. W przypadku garaży, hal, wiat, pomieszczeń gospodarczych oraz bram z blach powlekanych, Klient zobowiązany jest bezwzględnie ściągnąć folię ochronną w terminie do 10 dni od zamontowania.
 4. Należy wykonywać bieżącą konserwację elementów stalowych bramy i zamknięć (minimum 2 razy w roku) poprzez smarowanie mechanizmów.
 5. Konstrukcja garażu malowana jest wyłącznie farbą podkładową. Klient zobowiązany jest do pomalowania jej farbą nawierzchniową – firma Damari nie wykonuje tej usługi.
 6. Nie dopuszcza się obciążania konstrukcji dodatkowym wyposażeniem w tym urządzeniami mechanicznymi (podnośniki, wciągarki ręczne itp.), które wywołują obciążenia i naruszenie konstrukcji.
 7. Nie dopuszcza się dziurawienia blach osłonowych (paneli) w trakcie indywidualnego wyposażenia produktu przez użytkownika.
 8. W okresie zimy należy regularnie odśnieżać powierzchnię dachową. Firma nie wykonuje takich usług.
 9. Przy zmianach warunków atmosferycznych należy się liczyć ze skraplaniem pary wodnej na spodniej stronie blach dachowych.
 10. Drzwi konstrukcji stalowych należy bezwzględnie każdorazowo zamykać w celu zapobiegania ewentualnemu odziaływaniu podmuchów wiatru.
 11. Wszelkie przeróbki konstrukcji, dodatkowe wzmocnienia ścian i dachu garażu oraz docieplenia użytkownik wykonuje na własną odpowiedzialność, bez zachowania praw do reklamacji. Szczegółowe warunki eksploatacji garażu należy opracować w uzgodnieniu z właściwym dla miejsca lokalizacji rzeczoznawcą d\s BHP i P.POŻ.