Dostawa towaru realizowana jest za pośrednictwem Mariusza Mynarskiego działającego pod firmą DAMARI Mariusz Mynarski. Szczegółowe zasady dostawy i montażu towarów do domu lub siedziby Klienta określa niniejszy regulamin. Koszt dostawy i montażu jest zależny od województwa na terenie którego znajduje się miejsce dostawy wskazane przez Klienta.

Wszelkie prace niezbędne dla montażu, w tym przygotowanie podłoża oraz zakotwiczenie garażu leży po stronie Klienta (podłoże wypoziomowane – wylewka, fundament lub płyty betonowe).

Przedsiębiorstwo DAMARI Mariusz Mynarski nie ponosi odpowiedzialności za źle przygotowane podłoże lub źle wykonane zakotwiczenie, a także za zwłokę w montażu wynikłą z tego tytułu.